Προγράμματα Prosvasis

Calculus suite (Γ' κατηγορίας) accounting ultra

πρόγραμμα λογιστικό για τήρηση βιβλίων Γ' κατηγορίας

Calculus Ultra (Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) Pros ultla

Έσοδα - έξοδα
Β' κατηγορίας

Paycheck ultra (Μισθοδοσία Windows)

πρόγραμμα διαχείρισης μισθοδοσίας σε περιβάλλον windows

PBS - ENTΥΠΑ
PBS - ΠΡΟΤΥΠΑ
PBS Ε.Λ.Π PLUS

Module Ελληνικών λογιστικών προτύπων. Περιλαμβάνει ΌΛΑ τα έντυπα των οικονομικών καταστάσεων και δυνατότητες εισαγωγής από excel απευθείας στο έντυπο.

Winput Ultra (εμπορική διαχείριση)

Εμπορική διαχείρση σε περιβάλλον Windows
Αγορές - πωλήσεις, τιμολόγηση, Αποθήκη, Πελάτες - υπ/ματα, προμηθευτές, αξιόγραφα, σύνδεση με γέφυρα σε λογιστική.

  • Περιλαμβάνει
PBS Δηλώσεις 2019

Συμπλήρωση, καταχώρηση και αποστολή δηλώσεων νομικών και φυσικών προσώπων (Έντυπα Ε και Φ) για το έτος 2019.

PBS ΚΕΠΥΟ

Εφαρμογή για τη δημιουργία αρχείου συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών και Προμηθευτών, όπως και πιστωτικών υπολοίπων αυτών.

PBS - ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Εφαρμογή για την τήρηση διπλογραφικών βιβλίων (Γ' Κατηγορίας) εταιρειών οποιουδήποτε μεγέθους. Δεν περιλαμβάνει την ομάδα 9 του ΕΓΛΣ (αναλυτική λογιστική).