Προγραμματισμένη συντήρηση συστημάτων Cloud - Κυριακή 13/09/2020 ώρα 08:00

  • Πέμπτη, 10th Σεπτέμβριος, 2020
  • 17:36μμ

Στο πλαίσιο προγραμματισμένης συντήρησης συστημάτων των Cloud υπηρεσιών μας, θα πραγματοποιηθούν εργασίες οι οποίες θα ξεκινήσουν Κυριακή 13/09/2020 και ώρα 08:00.

Η διενέργεια των εργασιών πιθανόν να επηρεάζει την ομαλή λειτουργία των Συστημάτων και για το λόγο αυτό θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ολοκληρωθούν επιτυχώς σε όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο.

Τα συστήματα Cloud δεν θα κλείσουν και θα είναι προσβάσιμα με πιθανότητα μικρής διακοπής δικτυακής σύνδεσης .

Παρακαλούμε για την κατανόησή σας

Με εκτίμηση
Τεχνική Υποστήριξη

« Πίσω