Άρθρα

Aπώλεια κωδικού εξουσιοδότησης του GR Domain. Η γνωστοποίηση κωδικού εξουσιοδότησης ονόματος χώρου [.GR] στο δικαιούχο αποτελεί αρμοδιότητα του... Domain name ορισμός Ένα όνομα χώρου (domain name) είναι μια μοναδική ταυτότητα μιας εταιρείας, μίας οργάνωσης ή ενός... Αναζήτηση Domain name Εάν θέλετε να κάνετε αναζήτηση Domain Name κάντε κλικ εδώ. Στη σελίδα που θα εμφανιστεί μπορείτε... Απόρριψη αίτησης εκχώρησης domain name Η αίτηση εκχώρησης domain name ονόματος χώρου με κατάληξη .gr απορρίπτεται για έναν από τους... Διάρκεια η εκχώρηση ενός Ονόματος Χώρου Η εκχώρηση ενός ονόματος χώρου διαρκεί 2 χρόνια από την υποβολή της αίτησης εκχώρησης στο Μητρώο.... Διαδικασία μεταβίβασης domain name Για τη μεταβίβαση ενός domain name πρέπει οι ενδιαφερόμενοι (Μεταβιβάζων , Αποκτών ) να... Δικαίωμα καταχώρισης ονομάτων .gr Δικαίωμα... Επιτρεπόμενη μορφή Domain name Τα Ελληνικά Domain Names με κατάληξη  .gr μπορούν να έχουν από 3 έως 63 λατινικούς ή ελληνικούς...
« Πίσω