Σεμινάρια

Basic color management fundamentals (Βασικές αρχές χρωματομετρίας)
  • Σε όλους τους χρήστες όλων των ειδών & κατηγοριών των Γραφικών τεχνών Απευθύνετε
  • Βασικές αρχές χρωματομετρίας & τεχνολογίας. Θεματολογία
  • 8 ώρες (έως 4 άτομα) Διάρκεια
Color management in practice (Xρωματομετρία εν πράξει)

και εφαρμογές αυτών realtime (περιλαμβάνει και το υλικό του Ε.Μ.Π.)

  • Σε χρήστες που έχουν γνώση χρωματομετρίας και διαχειρίζονται χρώμα σε prepress. Απευθύνετε
  • Εκτεταμένη ανάλυση τεχνολογίας χρωματομετρίας με πρακτικά παραδείγματα Θεματολογία
  • 8 ώρες (έως 4 άτομα) Διάρκεια
Color management in production (Xρωματομετρία στην παραγωγή )
  • Σε χρήστες που έχουν εκτεταμένη γνώση χρωματομετρίας και διαχειρίζονται χρώμα από το πρώτο στάδιο μέχρι την παραγωγή. Απευθύνετε
  • Εκτεταμένη ανάλυση τεχνολογίας χρωματομετρίας στην παραγωγική διαδικασία με πρακτικά παραδείγματα και εφαρμογές αυτών realtime. Χρήση οργάνων μέτρησης & quality control (περιλαμβάνει και το υλικό του ISO 12647 ανάλυση Fogra) Θεματολογία
  • 8 ώρες (έως 4 άτομα) Διάρκεια