Προγράμματα Backup

BACKUP 4 ALL v6

To ιδανικότερο πρόγραμμα για backup αρχείων.
Εύκολο, γρήγορο και στα Ελληνικά.
Δημιουργήστε πρότυπα για backup με δυνατότητα αυτοματοποίησης εποπτείας και ελέγχου.
Backup & restore σε αρχείο, δίσκο δικτύου, ftp, Web.
Συμβατό με XP, 7, 8,10, Server 2003, 2008, 2012

Iperius Backup Desktop edition

To ιδανικότερο πρόγραμμα για backup αρχείων.
Εύκολο, γρήγορο.
Δημιουργήστε πρότυπα για backup με δυνατότητα αυτοματοποίησης εποπτείας και ελέγχου.
Backup & restore σε αρχείο, δίσκο δικτύου, ftp, Web.
• Disk image and incremental backup
• Open file backup (VSS) and synchronization
• Backup to NAS, USB drives, FTP and Cloud
• Windows XP, 7, 8

Iperius Backup Essentials edition

To ιδανικότερο πρόγραμμα για backup αρχείων και σε servers.
Εύκολο, γρήγορο.
Δημιουργήστε πρότυπα για backup με δυνατότητα αυτοματοποίησης εποπτείας και ελέγχου.
• Disk image and incremental backup
• Open file backup (VSS) and synchronization
• Backup to NAS, USB drives, FTP and Cloud
• XP, 7, 8, Server 2003, 2008, 2012

Iperius Backup Adv. database edition

To ιδανικότερο πρόγραμμα για backup αρχείων, βάσεων δεδομένων.
Εύκολο, γρήγορο.
Δημιουργήστε πρότυπα για backup με δυνατότητα αυτοματοποίησης εποπτείας και ελέγχου.
• Essential + Database backup
• SQL Server, MySQL, MariaDB, Oracle, PostgreSQL
• Remote databases, compression and encryption
• XP, 7, 8, Server 2003, 2008, 2012

Iperius Backup Adv. VM edition

To ιδανικότερο πρόγραμμα για backup αρχείων και VMs
Εύκολο, γρήγορο.
Δημιουργήστε πρότυπα για backup με δυνατότητα αυτοματοποίησης εποπτείας και ελέγχου.
• Disk image and incremental backup
• Open file backup (VSS) and synchronization
• Backup to NAS, USB drives, FTP and Cloud
• XP, 7, 8, 10, Server 2003, 2008, 2012
• Backup of VMware ESXi virtual machines
• Compatible with ESXi 4.0/4.1/5.0/5.1/5.5/6/Free
• One license for unlimited Hosts and VMs
• Scheduling of automatic backups
• E-mail notifications
• Installation as service
• Open file backup (VSS)
• Drive Image and disaster recovery
• Backup of Hyper-V virtual machines
• Incremental and hot Hyper-V backup
• Hardware independent restore
• Incremental backup and synchronization
• Backup to NAS, USB drives, RDX, etc.
• FTP, FTPS, SFTP Backup
• Support and updates included

  • no interruption • Hot backup
Iperius Backup Full edition

To ιδανικότερο πρόγραμμα για backup αρχείων, βάσεις δεδομένων και VMs εύκολο, γρήγορο.
Δημιουργήστε πρότυπα για backup με δυνατότητα αυτοματοποίησης εποπτείας και ελέγχου.
• Disk image and incremental backup
• Open file backup (VSS) and synchronization
• Backup to NAS, USB drives, FTP and Cloud
• XP, 7, 8, 10, Server 2003, 2008, 2012
Database backup
• SQL Server, MySQL, MariaDB, Oracle, PostgreSQL
Vm backup
• Backup of VMware ESXi virtual machines
• Compatible with ESXi 4.0/4.1/5.0/5.1/5.5/6/Free
• One license for unlimited Hosts and VMs
• Scheduling of automatic backups
• E-mail notifications
• Installation as service
• Open file backup (VSS)
• Drive Image and disaster recovery
• Backup of Hyper-V virtual machines
• Incremental and hot Hyper-V backup
• Hardware independent restore
• Incremental backup and synchronization
• Backup to NAS, USB drives, RDX, etc.
• FTP, FTPS, SFTP Backup
• Support and updates included

  • no interruption • Hot backup