Φάκελος που ανεβάζετε τα αρχεία σας

Ο φάκελος που πρέπει ναι ανεβάσετε τα αρχεία σας για να εμφανιστούν στο internet είναι ο public_html

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Host για το FTP

Ο Host είναι το ίδιο το...

Διάσημοι ftp clients

Μερικοί γνωστοί ftp clients...

Δικαιώματα αρχείων

Για να ορίσεττε...