Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκαν κάποιες εργασίες στον κόμβο του GR-IX από το ΕΔΕΤ που επηρέασαν την επικοινωνία με Έλληνες παρόχους μεταξύ 9:10 – 9:35.

Η κατάσταση είναι σταθερή από 9:25 με λίγο μεγαλύτερους χρόνους προς Έλληνες παρόχους αλλά χωρίς προβλήματα.

Περίπου στις 10:00 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του ΕΔΕΤ και επανήλθαν και οι χρόνοι δικτύου. Το πρόβλημα αυτό είναι έξω από την υποδομή και αφορά την διασύνδεση των εξωτερικών κόμβων του Ελληνικού internet.

https://grnet.gr/grnet_projects/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%B5%CE%B4%CE%B5%CF%84/

Αυτό έχει να κάνει με τον πάροχο που σας παρέχει το Internet και όχι με την υποδομή μας Cloud της Prosvasis.

 Πέμπτη, Ιούνιος 14, 2018

<< Πίσω