Άρθρα

 Aπώλεια κωδικού εξουσιοδότησης του GR Domain.

Η γνωστοποίηση κωδικού εξουσιοδότησης ονόματος χώρου [.GR] στο δικαιούχο αποτελεί αρμοδιότητα του...

 Domain name ορισμός

Ένα όνομα χώρου (domain name) είναι μια μοναδική ταυτότητα μιας εταιρείας, μίας οργάνωσης ή ενός...

 Αναζήτηση Domain name

Εάν θέλετε να κάνετε αναζήτηση Domain Name κάντε κλικ εδώ. Στη σελίδα που θα εμφανιστεί μπορείτε...

 Απόρριψη αίτησης εκχώρησης domain name

Η αίτηση εκχώρησης domain name ονόματος χώρου με κατάληξη .gr απορρίπτεται για έναν από τους...

 Διάρκεια η εκχώρηση ενός Ονόματος Χώρου

Η εκχώρηση ενός ονόματος χώρου διαρκεί 2 χρόνια από την υποβολή της αίτησης εκχώρησης στο Μητρώο....

 Διαδικασία μεταβίβασης domain name

Για τη μεταβίβαση ενός domain name πρέπει οι ενδιαφερόμενοι (Μεταβιβάζων , Αποκτών ) να...

 Δικαίωμα καταχώρισης ονομάτων .gr

Δικαίωμα...

 Επιτρεπόμενη μορφή Domain name

Τα Ελληνικά Domain Names με κατάληξη  .gr μπορούν να έχουν από 3 έως 63 λατινικούς ή ελληνικούς...