Πως μπορώ να δω τα email μου μέσω web; Εκτύπωση

  • 3

Για να συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό email μέσω web πηγαίνετε στην εξής διεύθυνση (όπου domain.gr το όνομα του domain σας) πληκτρολογώντας σε ένα browser (Ιnternet explorer, Firefox, Chrome) το παρακάτω

https://domain.gr/webmail ή https://domain.gr:2096/

Θα εμφανιστεί η σελίδα της εικόνας:


Στα πεδία

  • username: Εισάγετε ολόκληρο το email σας(π.χ. user@domain.gr)
  • password: Ο κωδικός του email σας

και στη συνέχεια πατήστε Log in

 

Στην επόμενη σελίδα μπορείτε να επιλέξετε Web Client. Εμείς προτείνουμε το Roundcube για την προβολή της ηλεκτρονικής  αλληλογραφίας σας

 

 

 


Σας βοήθησε αυτή η απάντηση;

« Πίσω