Δημιουργία Νέου Αιτήματος Υποστήριξης

Επιτρεπόμενες καταλήξεις αρχείων: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .pdf, .txt, .zip, .bck, .wbc, .docx, .doc, .xlsx, .xls (Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 2048MB)

Παρακαλώ πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην εικόνα παρακάτω, στο αντίστοιχο πεδίο κειμένου.
Αυτό απαιτείται ώστε να αποφεύγουμε αυτόματες καταχωρήσεις.

Ακύρωση