Συμβόλαια Υποστήριξης

Συμβόλαιο BASIC 24

Υπηρεσίες προσφέρονται εντός Αθήνας, Πειραιά & προαστείων.
Υπηρεσίες υποστήριξης δικτύων & συστημάτων υψηλής τεχνολογίας. Διαχείριση χρώματος (Color management) & ΙΤ διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, συστημάτων ασφαλείας internet. Απομακρυσμένη διαχείριση και εποπτεία. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού & αναβάθμισης δικτυών και προστασίας δεδομένων.
Δωρεάν 24 ώρες τον χρόνο onsite υποστήριξη, δωρεάν τηλεφωνική και μέσω mail υποστήριξη.
24ώρη online υποστήριξη μέσω αιτημάτων στο www.e-prosvasis.net


ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ PRINT ONE

Ετήσια υπηρεσία παροχής εκτυπωτή (πολυμηχάνημα scan, fax, copier, printer) Α3 με χρέωση κόστους σελίδας.
περιλαμβάνει δωρεάν υποστήριξη, service, ανταλλακτικά και αναλώσιμα με Χρέωση ανά αντίγραφο.
Υπηρεσίες προσφέρονται εντός Αθήνας, Πειραιά & προαστείων την επόμενη εργάσιμη (ΝΒD).


Απομακρυσμένη Υποστήριξη με χρονοχρέωση

Η Υπηρεσία προσφέρεται με απομακρυσμένη σύνδεση μέσω του προγράμματος TeamViewer.

Συμβόλαιο υποστήριξης εξ' αποστάσεως (online)

Η Υπηρεσία προσφέρεται με απομακρυσμένη σύνδεση μέσω του προγράμματος TeamViewer & anydesk της εργάσιμες ημέρες & ώρες.

Συμβόλαιο BASIC 48

Υπηρεσίες προσφέρονται εντός Αθήνας, Πειραιά & προαστείων
Υπηρεσίες υποστήριξης δικτύων & συστημάτων υψηλής τεχνολογίας. Διαχείριση χρώματος (Color management) & ΙΤ διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, συστημάτων ασφαλείας internet. Απομακρυσμένη διαχείριση και εποπτεία. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού & αναβάθμισης δικτυών και προστασίας δεδομένων.
Δωρεάν 48 ώρες τον χρόνο onsite υποστήριξη, δωρεάν τηλεφωνική και μέσω mail υποστήριξη.
24ώρη online υποστήριξη μέσω αιτημάτων στο www.e-prosvasis.net


Συμβόλαιο BASIC 60

Υπηρεσίες προσφέρονται εντός Αθήνας, Πειραιά & προαστείων
Υπηρεσίες υποστήριξης δικτύων & συστημάτων υψηλής τεχνολογίας. Διαχείριση χρώματος (Color management) & ΙΤ διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, συστημάτων ασφαλείας internet. Απομακρυσμένη διαχείριση και εποπτεία. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού & αναβάθμισης δικτυών και προστασίας δεδομένων.
Δωρεάν 60 ώρες τον χρόνο onsite υποστήριξη, δωρεάν τηλεφωνική και μέσω mail υποστήριξη.
24ώρη online υποστήριξη μέσω αιτημάτων στο www.e-prosvasis.net


Συμβόλαιο BASIC 90

Υπηρεσίες προσφέρονται εντός Αθήνας, Πειραιά & προαστείων
Υπηρεσίες υποστήριξης δικτύων & συστημάτων υψηλής τεχνολογίας. Διαχείριση χρώματος (Color management) & ΙΤ διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, συστημάτων ασφαλείας internet. Απομακρυσμένη διαχείριση και εποπτεία. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού & αναβάθμισης δικτυών και προστασίας δεδομένων.
Δωρεάν 90 ώρες τον χρόνο onsite υποστήριξη, δωρεάν τηλεφωνική και μέσω mail υποστήριξη.
24ώρη online υποστήριξη μέσω αιτημάτων στο www.e-prosvasis.net


Συμβόλαιο BASIC 120

Υπηρεσίες προσφέρονται εντός Αθήνας, Πειραιά & προαστείων
Υπηρεσίες υποστήριξης δικτύων & συστημάτων υψηλής τεχνολογίας. Διαχείριση χρώματος (Color management) & ΙΤ διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, συστημάτων ασφαλείας internet. Απομακρυσμένη διαχείριση και εποπτεία. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού & αναβάθμισης δικτυών και προστασίας δεδομένων.
Δωρεάν 120 ώρες τον χρόνο onsite υποστήριξη, δωρεάν τηλεφωνική και μέσω mail υποστήριξη.
24ώρη online υποστήριξη μέσω αιτημάτων στο www.e-prosvasis.net


Συμβόλαιο BASIC 200

Υπηρεσίες προσφέρονται εντός Αθήνας, Πειραιά & προαστείων
Υπηρεσίες υποστήριξης δικτύων & συστημάτων υψηλής τεχνολογίας. Διαχείριση χρώματος (Color management) & ΙΤ διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, συστημάτων ασφαλείας internet. Απομακρυσμένη διαχείριση και εποπτεία. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού & αναβάθμισης δικτυών και προστασίας δεδομένων.
Δωρεάν 200 ώρες τον χρόνο onsite υποστήριξη, δωρεάν τηλεφωνική και μέσω mail υποστήριξη.
24ώρη online υποστήριξη μέσω αιτημάτων στο www.e-prosvasis.net


Συμβόλαιο FLEX 250

Υπηρεσίες προσφέρονται εντός Αθήνας, Πειραιά & προαστείων.
Υπηρεσίες υποστήριξης δικτύων & συστημάτων υψηλής τεχνολογίας. Διαχείριση χρώματος (Color management) & ΙΤ διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, συστημάτων ασφαλείας internet. Απομακρυσμένη διαχείριση και εποπτεία. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού & αναβάθμισης δικτυών και προστασίας δεδομένων.
Δωρεάν 250 ώρες τον χρόνο onsite υποστήριξη, δωρεάν τηλεφωνική και μέσω remote & mail υποστήριξη.
24ώρη online υποστήριξη μέσω αιτημάτων στο www.e-prosvasis.net


Συμβόλαιο FLEX 90

Υπηρεσίες προσφέρονται εντός Αθήνας, Πειραιά & προαστείων.
Υπηρεσίες υποστήριξης δικτύων & συστημάτων υψηλής τεχνολογίας. Διαχείριση χρώματος (Color management) & ΙΤ διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, συστημάτων ασφαλείας internet. Απομακρυσμένη διαχείριση και εποπτεία. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού & αναβάθμισης δικτυών και προστασίας δεδομένων.
Δωρεάν 90 ώρες τον χρόνο onsite υποστήριξη, δωρεάν τηλεφωνική και μέσω remote & mail υποστήριξη.
24ώρη online υποστήριξη μέσω αιτημάτων στο www.e-prosvasis.net


BASIC 24 B

Υπηρεσίες προσφέρονται Εντός & εκτός Αττικής έως 80ΚΜ απόσταση
Υπηρεσίες υποστήριξης δικτύων & συστημάτων υψηλής τεχνολογίας. Διαχείριση χρώματος (Color management) & ΙΤ διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, συστημάτων ασφαλείας internet. Απομακρυσμένη διαχείριση και εποπτεία. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού & αναβάθμισης δικτυών και προστασίας δεδομένων.
Δωρεάν 24 ώρες τον χρόνο onsite υποστήριξη, δωρεάν τηλεφωνική και μέσω mail υποστήριξη.
24ώρη online υποστήριξη μέσω αιτημάτων στο www.e-prosvasis.net


BASIC 48 B

Υπηρεσίες προσφέρονται Εντός & εκτός Αττικής έως 80ΚΜ απόσταση
Υπηρεσίες υποστήριξης δικτύων & συστημάτων υψηλής τεχνολογίας. Διαχείριση χρώματος (Color management) & ΙΤ διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, συστημάτων ασφαλείας internet. Απομακρυσμένη διαχείριση και εποπτεία. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού & αναβάθμισης δικτυών και προστασίας δεδομένων.
Δωρεάν 48 ώρες τον χρόνο onsite υποστήριξη, δωρεάν τηλεφωνική και μέσω mail υποστήριξη.
24ώρη online υποστήριξη μέσω αιτημάτων στο www.e-prosvasis.net


Συμβόλαιο BASIC 60 B

Υπηρεσίες προσφέρονται Εντός & εκτός Αττικής έως 80ΚΜ απόσταση
Υπηρεσίες υποστήριξης δικτύων & συστημάτων υψηλής τεχνολογίας. Διαχείριση χρώματος (Color management) & ΙΤ διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, συστημάτων ασφαλείας internet. Απομακρυσμένη διαχείριση και εποπτεία. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού & αναβάθμισης δικτυών και προστασίας δεδομένων.
Δωρεάν 60 ώρες τον χρόνο onsite υποστήριξη, δωρεάν τηλεφωνική και μέσω mail υποστήριξη.
24ώρη online υποστήριξη μέσω αιτημάτων στο www.e-prosvasis.net


Συμβόλαιο BASIC 90 B

Υπηρεσίες προσφέρονται Εντός & εκτός Αττικής έως 80ΚΜ απόσταση
Υπηρεσίες υποστήριξης δικτύων & συστημάτων υψηλής τεχνολογίας. Διαχείριση χρώματος (Color management) & ΙΤ διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, συστημάτων ασφαλείας internet. Απομακρυσμένη διαχείριση και εποπτεία. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού & αναβάθμισης δικτυών και προστασίας δεδομένων.
Δωρεάν 90 ώρες τον χρόνο onsite υποστήριξη, δωρεάν τηλεφωνική και μέσω mail υποστήριξη.
24ώρη online υποστήριξη μέσω αιτημάτων στο www.e-prosvasis.net


BASIC 120 B

Υπηρεσίες προσφέρονται Εντός & εκτός Αττικής έως 80ΚΜ απόσταση
Υπηρεσίες υποστήριξης δικτύων & συστημάτων υψηλής τεχνολογίας. Διαχείριση χρώματος (Color management) & ΙΤ διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, συστημάτων ασφαλείας internet. Απομακρυσμένη διαχείριση και εποπτεία. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού & αναβάθμισης δικτυών και προστασίας δεδομένων.
Δωρεάν 120 ώρες τον χρόνο onsite υποστήριξη, δωρεάν τηλεφωνική και μέσω mail υποστήριξη.
24ώρη online υποστήριξη μέσω αιτημάτων στο www.e-prosvasis.net


Συμβόλαιο STD 6

Υπηρεσίες υποστήριξης δικτύων & συστημάτων υψηλής τεχνολογίας.
Δωρεάν 6 ώρες τον χρόνο onsite υποστήριξη, δωρεάν τηλεφωνική και μέσω mail υποστήριξη.
8ώρη online υποστήριξη μέσω αιτημάτων στο www.e-prosvasis.net


Συμβόλαιο STD 12

Υπηρεσίες υποστήριξης δικτύων & συστημάτων υψηλής τεχνολογίας.
Δωρεάν 12 ώρες τον χρόνο onsite υποστήριξη,δωρεάν τηλεφωνική και μέσω mail υποστήριξη.
8ώρη online υποστήριξη μέσω αιτημάτων


Συμβόλαιο Watchguard XTM easylease

Αυτό το συμβόλαιο παρέχει δωρεάν εξοπλισμό της σειράς XTM (μοντέλο M200 ή M300) πληρώνοντας μόνο τα services ανά έτος. Η διάρκεια είναι τριετής μετά την λήξη επιστρέφετε ο εξοπλισμός.
Παρέχετε τεχνική υποστήριξη online, αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης και εγγύηση τριετής.

Συμβόλαιο υποστήριξης STD Watchguard XTM

Αυτό το συμβόλαιο παρέχει υποστήριξη της σειράς XTM ετησίως
παρέχετε τεχνική υποστήριξη online 0900-1800 καθημερινά.