Υπηρεσία Cloud Backup

Η απόλυτη ασφάλεια backup στο Cloud

DEMO 5 ημερών BackupNow Cloud υπηρεσία

Υπηρεσία backup στο cloud.
Αποθηκεύστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας εύκολα και γρήγορα στο cloud. Υποστηρίζει Windows, Apple, Linux, Unix.
Υποστήριξη ταυτόχρονης πολλαπλής τοποθεσίας backup στο Cloud (πχ One drive, google drive, local hdd κλπ).
Περιλαμβάνεται ένας agent για Server ή PC και 100GB χώρος.
Υποστήριξη & εποπτεία 24x7.

  • Αρχεία & φακέλους, βάσεις δεδομένων Ms Sql, MySql, Lotus-Domino, Ms Exchange, Ms exchange mailbox level, Ms οutlook/express, Oracle db, Hyper-V, Vmware Sxi/Esxi. Τύποι δεδομένων
BackupNow Cloud plus υπηρεσία

Υπηρεσία backup στο cloud.
Αποθηκεύστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας εύκολα και γρήγορα στο cloud. Υποστηρίζει Windows, Apple, Linux, Unix.
Υποστήριξη ταυτόχρονης πολλαπλής τοποθεσίας backup στο Cloud (πχ One drive, google drive, local hdd κλπ).
Περιλαμβάνεται ένας agent για Server ή PC και 100GB χώρος.
Υποστήριξη & εποπτεία 24x7.
GTIN 5213013510205
GTIN 5213013510212 ΧΡΕΩΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

  • Αρχεία & φακέλους, βάσεις δεδομένων Ms Sql, MySql, Lotus-Domino, Ms Exchange, Ms exchange mailbox level, Ms οutlook/express, Oracle db, Hyper-V, Vmware Sxi/Esxi. Τύποι δεδομένων