Προγράμματα Backup

VEEAM backup Essentials UL subscription 5instances 1year

Η κορυφαία λύση για backup υψηλών απαιτήσεων
Fast, application‑aware, image‑based backups for VMware, NAS, Windows and more!
Native backup and recovery for AWS, Azure and Google Cloud
Bulletproof ransomware protection with immutable backups functionality
Achieve data retention goals without blowing up your monthly bill
Get sub-minute RPO and fail over to the latest state instantly with Veeam CDP
Immediate recovery and production data access for VMs, entire NAS shares and SQL/Oracle databases with Instant Recovery®
1-click site recovery and DR testing with Veeam Disaster Recovery Orchestrator
Unified monitoring and reporting across on‑premises, cloud and remote agents
Built‑in intelligence to identify and help resolve common misconfigurations and backup problems
Effective capacity planning and forecasting to keep your IT needs in check

Iperius Backup Basic Server

To ιδανικότερο πρόγραμμα για backup αρχείων και σε servers.
Εύκολο, γρήγορο.
Δημιουργήστε πρότυπα για backup με δυνατότητα αυτοματοποίησης εποπτείας και ελέγχου.
• Disk image and incremental backup
• Open file backup (VSS) and synchronization
• Backup to NAS, USB drives, FTP and Cloud
• XP, 7, 8, Server 2003, 2008, 2012

Iperius Backup Adv. database edition

To ιδανικότερο πρόγραμμα για backup αρχείων, βάσεων δεδομένων.
Εύκολο, γρήγορο.
Δημιουργήστε πρότυπα για backup με δυνατότητα αυτοματοποίησης εποπτείας και ελέγχου.
• Essential + Database backup
• SQL Server, MySQL, MariaDB, Oracle, PostgreSQL
• Remote databases, compression and encryption
• XP, 7, 8, Server 2003, 2008, 2012

Iperius Backup Adv. VM edition

To ιδανικότερο πρόγραμμα για backup αρχείων και VMs
Εύκολο, γρήγορο.
Δημιουργήστε πρότυπα για backup με δυνατότητα αυτοματοποίησης εποπτείας και ελέγχου.
• Disk image and incremental backup
• Open file backup (VSS) and synchronization
• Backup to NAS, USB drives, FTP and Cloud
• XP, 7, 8, 10, Server 2003, 2008, 2012
• Backup of VMware ESXi virtual machines
• Compatible with ESXi 4.0/4.1/5.0/5.1/5.5/6/Free
• One license for unlimited Hosts and VMs
• Scheduling of automatic backups
• E-mail notifications
• Installation as service
• Open file backup (VSS)
• Drive Image and disaster recovery
• Backup of Hyper-V virtual machines
• Incremental and hot Hyper-V backup
• Hardware independent restore
• Incremental backup and synchronization
• Backup to NAS, USB drives, RDX, etc.
• FTP, FTPS, SFTP Backup
• Support and updates included

  • no interruption • Hot backup
Iperius Backup Full edition

To ιδανικότερο πρόγραμμα για backup αρχείων, βάσεις δεδομένων και VMs εύκολο, γρήγορο.
Δημιουργήστε πρότυπα για backup με δυνατότητα αυτοματοποίησης εποπτείας και ελέγχου.
• Disk image and incremental backup
• Open file backup (VSS) and synchronization
• Backup to NAS, USB drives, FTP and Cloud
• XP, 7, 8, 10, Server 2003, 2008, 2012
Database backup
• SQL Server, MySQL, MariaDB, Oracle, PostgreSQL
Vm backup
• Backup of VMware ESXi virtual machines
• Compatible with ESXi 4.0/4.1/5.0/5.1/5.5/6/Free
• One license for unlimited Hosts and VMs
• Scheduling of automatic backups
• E-mail notifications
• Installation as service
• Open file backup (VSS)
• Drive Image and disaster recovery
• Backup of Hyper-V virtual machines
• Incremental and hot Hyper-V backup
• Hardware independent restore
• Incremental backup and synchronization
• Backup to NAS, USB drives, RDX, etc.
• FTP, FTPS, SFTP Backup
• Support and updates included

  • no interruption • Hot backup