Αναπτύξτε περισσότερο την επιχείρησή σας με το Microsoft 365

Το Microsoft 365 ενοποιεί τις κορυφαίες εφαρμογές παραγωγικότητας με μια ευφυή πλατφόρμα διαχείρισης κινητικότητας και ασφάλειας

(NCE) Microsoft 365 Business Basic

Συνδρομή Microsoft 365 περιλαμβάνει
Office Online Word, Excel, Powerpoint, Exchange Online, Onedrive, Teams, Sharepoint, 50Gb mailbox, 1TB one drive. Για 5 συσκευές ενός χρήστη.
Δέσμευση παραμονής 1 έτους στην υπηρεσία. (52064-5)

(NCE) Microsoft 365 Business Standard

Συνδρομή Microsoft 365 περιλαμβάνει
Word, Excel, Powerpoint, onenote, Outlook, publisher, Access,
Exchange Online, Onedrive, Teams, Sharepoint, 50Gb mailbox, 1TB one drive, Office online.
Για 5 συσκευές ενός χρήστη.
Δέσμευση παραμονής 1 έτους στην υπηρεσία. (52053-2)

(NCE) Microsoft 365 Business Premium

Συνδρομή Microsoft 365 περιλαμβάνει
Word, Excel, Powerpoint, onenote, Outlook, publisher, Access, Publisher
Exchange Online, Onedrive, Teams, Sharepoint, 50Gb mailbox, 1TB one drive, Office online, intune, AIP, remote desktop shared enviroment
Για 5 συσκευές ενός χρήστη.
Δέσμευση παραμονής 1 έτους στην υπηρεσία. (52066-7)

(NCE) Microsoft 365 Apps for Business

Συνδρομή Microsoft 365 περιλαμβάνει
Word, Excel, Powerpoint, onenote, Outlook, publisher, 1TB one drive.
Για 5 συσκευές ενός χρήστη.
Δέσμευση παραμονής 1 έτους στην υπηρεσία.(52048-9)

(NCE) Microsoft 365 Apps for Enterprise

Συνδρομή Microsoft 365 apps περιλαμβάνει
Word, Excel, Powerpoint, onenote, Outlook, Publisher, Access, remote desktop services support
Για 5 συσκευές ενός χρήστη.
Δέσμευση παραμονής 1 έτους στην υπηρεσία. (52050-1)

(NCE) Microsoft Office 365 E3

Συνδρομή Office 365 E3 περιλαμβάνει
Word, Excel, Powerpoint, onenote, Outlook, Publisher, Access, Sharepoint, Yammer
Onedrive, Webapps +web Outlook, Exchange online, Teams, Planner, Sway, Stream, Lists, Power apps
5TB Onedrive, Office online. Remote desktop services support
Σε 5 συσκευές εγκατάσταση ενός χρήστη.
Δέσμευση παραμονής 1 έτους στην υπηρεσία.

(NCE) Microsoft Office 365 E5

Συνδρομή Office 365 E5 περιλαμβάνει
Word, Excel, Powerpoint, onenote, Outlook, Publisher, Access, Sharepoint, Yammer
Onedrive, Webapps +web Outlook, Exchange online, Teams, Planner, Sway, Stream, Lists, Power apps
5TB Onedrive, Office online, Direct calls, Enterprie security, Remote desktop services support
Σε 5 συσκευές εγκατάσταση κάθε χρήστη.
Δέσμευση παραμονής 1 έτους στην υπηρεσία.

(NCE) Microsoft Exchange online plan 1

Ετήσια άδεια email Exchange online με 50Gb mailbox
Ένας χρήστης.
Δέσμευση παραμονής 1 έτους στην υπηρεσία.(52039-40)

(NCE) Microsoft Exchange online plan 2

Ετήσια άδεια email Exchange online με 100Gb mailbox
Ένας χρήστης.
Δέσμευση παραμονής 1 έτους στην υπηρεσία.(52041-2)

(NCE) Microsoft Onedrive plan 2

Ετήσια άδεια χώρου Onedrive με 5TB χωρητικότητα
Ένας χρήστης.
Δέσμευση παραμονής 1 έτους στην υπηρεσία.

(NCE) Microsoft Teams Essentials

Συνδρομή Microsoft Teams Essentials (AAD identity) για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Περιλαμβάνει Teams συνεργασία, exchange email online 1Gb και one drive 10Gb. (52105-4)